Despre Noi

ARCCORROSİON
Acasă / Pages / Despre Noi

Despre Noi

Arccorrosion is ready to provide the best service in the field of surface treatment tehnologies to you-valuable companies. Arccorrosion make this service with its constanty improving dynamic team according the problems and needs occurred in totaly different sectors.

Arccorrosion suntem pregătiţi să oferim clientiilor servicii de înaltă calitate in domeniul tehnologiilor de pregătirea suprafetelor , vouă – companii importante. Arccorrosion oferă aceste servicii cu echipă sa dinamică, ce cauta constant soluţii îmbunătăţite conform problemelor și nevoilor apărute in diferite sectoare.

 • Proiect de design adecvat
 • Alegerea potrivită a echipamentelor pentru proiect conform nevoilor clientului
 • Cunoștinţele și experienţa dobândită de-a lungul anilor și deferitelor proiecte cu costuri minime de operare și eficacitate maximă.

Sectoarele cărora ne adresăm sunt variate și punctual comun este lupta împotriva coroziunii. În acest domeniu, oferim ingineria, livrarea și instalarea serviciilor în toate sectoarele unde metalul este folosit. O parte dintre ele, construcţii navale, poduri, mașini și echipamente de transport, fabrici de construcţii metalice și baraje. Ne folosim de propriile sisteme proiectate de inginerii noștrii pentru a obţine maximă eficacitate a proiectelor. Principiul pe care îl urmăm in toate prioectele noastre, sisteme și echipamente livrate este “garanţia succesului și continuităţii în domeniu este onestitatea și calitatea”


POLITICA NOASTRA DE CALITATE SI DE MEDIU

Politica noastră de calitate;

În calitate de Arccorrosion, producem în conformitate cu standardele internaționale. Cu echipele noastre profesionale, servim cu principiul integrității și calității drept garanție a succesului.

Principiile noastre de bază sunt;

 • Nu compromite calitatea produselor și serviciilor
 • Să certifice conformitatea tuturor utilajelor și echipamentelor produse și asamblate cu standardele de calitate
 • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității prin studii de cercetare și dezvoltare
 • Să furnizeze serviciul în conformitate cu condiţiile sistemului de management al calităţii
 • Asigurarea satisfacției clienților în toate condițiile

Politica noastră de mediu;

 • Ca si companie, nu vom dăuna echilibrului ecologic cu toate activitățile noastre,
 • Vom lucra pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare de mediu a părților relevante,
 • Ne vom asigura că deșeurile sunt minimizate , reutilizate și reciclate ori de câte ori este posibil, iar deșeurile care nu pot fi utilizate sunt eliminate prin metode adecvate;
 • Vom asigura utilizarea eficientă a energiei, materiilor prime și resurselor naturale,
 • Vom dezvolta și îmbunătăți continuu sistemul nostru de management,
 • Vom oferi toate tipurile de protecție necesară pentru a preveni efectele negative asupra sănătății angajaților și a persoanelor care vor fi afectate de activitățile noastre și pentru a controla accidentele, daunele și pericolele care pot apărea asupra proprietății noastre și a altor persoane la chiar la început,
 • În această direcție, vom dezvolta conștientizarea mediului și a sănătății și siguranței în muncă a angajaților și vom transforma înțelegerea sistemului de management CISK într-o filozofie de viață,
 • Vom monitoriza riscurile legate de sănătatea și securitatea în muncă cu aceeași sensibilitate și vom depune efortul necesar pentru a le minimaliza
 • Vom respecta obligațiile noastre legale, legislația aplicabilă de mediu și SSM și condițiile organizațiilor unde suntem membri,
 • Vom lucra pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare asupra mediului și SSM a părților relevante,
 • Vom adapta filosofia de îmbunătățire continuă și sisteme la SISTEMUL DE MANAGEMENT în toate procesele și vom îmbunătăți continuu eficacitatea acestuia, o vom asimila întregului personal și vom crește cota de piață, profitabilitatea și puterea competitivă în această direcție,

Urmărind inovațiile tehnologice din sector concomitent cu toti, ne angajăm să venim în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor clienților noștri în conformitate cu cerințele sistemului de management, cu echipa noastră de management și personal modern instruit